M. GROSSMAN, G.a.e. GALL, Yusuf VANLI (ÇEV.)

ALT SINIF SAYILARININ FARKLI OLMASI HALİNDE KOVARİYANS ANALİZİ (KANTİTATİF GENETİKTE UNSURLARIN TAHİMİNİ)

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

1981 - Cilt: 12 - Sayı: 1

-

30 14