Bilal AKKAYNAK

Sermaye Piyasası Araçları ile Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Performansları Üzerine Bir İncele

An Investigation on the Performance of Capital Market Instruments and Investment Banks

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2022-Cilt: 26 Sayı: 2

191-206

Kalkınma ve Yatırım Bankaları, Sermaye Piyasası Araçları, Nedensellik, Development and Investment Banks, Capital Market Instruments, Causality

Development and Investment Banks, Capital Market Instruments, Causality

296 309

7