M. Cumhur İzgi

Mahremiyet kavramı bağlamında kişisel sağlık verileri

The concept of privacy in the context of personal health data

Türkiye Biyoetik Dergisi

2014-Cilt: 1 Sayı: 1

201425-201437

Gözetim, kişisel veri, mahremiyet, özerklik, kişisel sağlık bilgisi

Observation, personal data, privacy, autonomy, personal health data

339 344

7