7
Benzer Makaleler

Tıbbi Olmayan Cinsiyet Seçimi: Yeni Teknolojiler – Teknolojik Gelişmeler ve Etik Tartışmalar

Türkiye Biyoetik Dergisi

Sebahat ATAR, Serap ŞAHİNOĞLU

Normal Sperm Parametrelerine Sahip, Yardımcı Üreme Yöntemi Başarısızlığı Öyküsü Bulunan İnfertil Erkeklerde Sperm DNA Hasar Analizi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

KANAY YARARBAŞ

Human semen quality and sperm DNA damage assessed bycomet assay in clinical groups

Turkish Journal of Medical Sciences

Muhammad Haris RAMZAN, Muhammad RAMZAN, Muhammad Mumtaz KHAN, Faiqah RAMZAN, Fazal WAHAB, Muhammad Aslam KHAN, Musharraf JILLANI, Mohsin SHAH

Single or double sperm wash processing by density gradient centrifugation: effect on clomiphene citrate induced intrauterine insemination cycle outcomes

Turkish Journal of Medical Sciences

Yüksel ONARAN, Nilgün TURHAN, Aslıhan PEKEL, İltemur Zehra Candan DUVAN, Ömer BAYRAK

Doğum öncesi bakımda Down Sendromlu fetüsün teşhisi nasıl olmalıdır?

Türk Kadın Sağlığı ve Neonatoloji Dergisi

İsmail DÖLEN

Uzaktan Eğitimde Etik Kodlar

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cemal TATLI, Bülent Uğur KOCA

İn Vitro Fertilizasyon ve İntrastoplazmik Sperm Enjeksiyonu İçin Hyaluronik Asit'e Bağlanma İle Sperm Seçme Tekniği

Journal of Research in Veterinary Medicine

Artay YAGCI

TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ BAĞLAMINDA TÜRK KÜLTÜRÜNDE KADIN: KURAMSAL BİR TARTIŞMA

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Nurgül ERGÜL GÜVENDİ