Mine ÖZER

17. YÜZYIL BELGELERİ DAHİLİNDE OSMANLI DEVLETİ’NDE GAYRİMÜSLİMLERİN İŞLEDİĞİ SUÇLARA VE VERİLEN CEZALARA İLİŞKİN ÖRNEKLERİN İNCELENMESİ

Within 17th Century Documents Examination of Examples of Crimes Committed and Punishments Implemented by Non-Muslims in the Ottoman State

Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

2023-Cilt: 10 Sayı: 30

242-254

Gayrimüslim Tebaa, Osmanlı Ceza Hukuku, Zimmi, Zimmet Akdi.

Non-Muslim Citizen, Ottoman Criminal Law, Dhimmi, Dhimmah Contract.

602385