Esma GÖKMEN

Medyanın Ekonomi Politiği Bağlamında Televizyonun Cezbedici Reklamları: Reklamda Dil ve Tüketim Söylemi

Attractive Television Ads İn The Context Of The Political Economy Of The Media: Language And Consumption Discourse İn Advertising

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

2023-Cilt: 4 Sayı: 3

141-160

Medyanın ekonomi-politiği, televizyon, reklam, tüketim, söylem, dil

Political economy of the media, television, advertising, consumption, discourse

373158