Abdullah SAYDAM

Vali Esad Paşa’nın Tecrübeleri Işığında Kadim Düzenden Tanzimat-ı Hayriyeye Geçişin Zorlukları

In the Light of the Experiences of Governor Esad Pasha Difficulties of Transition from Ancient Order to Tanzimat-i Hayriye

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

2023-Sayı: 18 - Eylül, 2023

38-62

Esad Paşa, Tanzimat, Osmanlı Devleti, Anadolu

Esad Pasha, Tanzimat, Ottoman Empire, Anatolia

31117