Ahmet İlker BAŞ

Bir Osmanlı Yarı-Periferi Kasabasında Bağ Devirlerinin Analizi: 17-18. Yüzyıllarda Rusçuk’ta Bağ Piyasası

Analysis of Vineyard Transfers in an Ottoman Semi-Peripheral Town: Vineyard Market in Ruse in 17th-18th Centuries

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

2023-Sayı: 18 - Eylül, 2023

21-37

bağ, Rusçuk, devir, alım-satım, hibe

vineyard, Ruse, transfer, transaction, grant

31025