Türkan KORKMAZ BULUT

Eski Anadolu Türkçesine Ait Bir Hikâye: Ayniddîn’in Dâsitân-ı Hatun Mesnevisi [06 Mil Yz A 3881/6]

A Story of Old Anatolian Turkish: Ayniddīn’s Dāsitān-ı Hatun Mesnevi [06 Mil Yz A 3881/6]

Journal of Old Turkic Studies

2023-Cilt: 7 Sayı: 2

329-402

Old Anatolian Turkish, Turkish literature of the Islamic period, Dastān-ı Hatun, Masnavi

Old Anatolian Turkish, Turkish literature of the Islamic period, Dastān-ı Hatun, Masnavi

35413