İlhan EROĞLU, Ayodeji Mubarak OLAYİWOLA

NİJERYA'DA DÖVİZ KURU DALGALANMALARI EKONOMİK BÜYÜMEYİ ETKİLİYOR MU? AMPİRİK KANITLAR

DO EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS EFFECT ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA? EMPIRICAL EVIDENCE

İşletme Bilimi Dergisi

2023-Cilt: 11 Sayı: 2

146-162

Exchange Rate, Nigeria, Economic Growth, ARDL Model

Exchange Rate, Nigeria, Economic Growth, ARDL Model

4609

Benzer Makaleler

YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ, FİNANSAL GELİŞMİŞLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: IEA ÜLKELERİ ÜZERİNE UYGULAMA

Erciyes Akademi

Mustafa KOÇ, Merve KIYMAZ KIVRAKLAR, Nilcan MERT

Döviz Kurunun Enerji Hisse Senetlerine Olan Etkisi: Borsa İstanbul İçin Ampirik Bir Sınama

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Ömer Tuğsal DORUK

Prospects of Rice Milling Cottage Industry in Niger State of Nigeria

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Sanusi SADIQ, Invinder Paul SINGH, Muhammad Makarfi AHMAD, Sunday Ozovehe RAJI

OECD Ülkelerine Ait Çeşitli Enerji Tüketimleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Analizi ile İncelenmesi

EKOIST Journal of Econometrics and Statistics

Yıldırım DEMİR

Yoksulluk, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Düzey 1 Bölgeleri Ölçeğinde Bir Uygulama

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Canan SANCAR, Melike ATAY POLAT

TÜRKİYE’DE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME: EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1980-2008)

Ege Akademik Bakış Dergisi

Sevda YAPRAKLI, Tuncay SAĞLAM

Dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği

International Journal of Social Sciences and Education Research

Bedriye TUNÇSİPER, Ezgi Zeynep RENÇBER

Examining Foreign Terms Of Trade And Reel Foreign Currency Relation In Turkey Through Cointegration And Causality Test

Social Sciences

Şeyma ÇALIŞKAN ÇAVDAR