Ahmed Galip HALİDİ, Hasan YİLMAZ, Yunus Emre BEYHAN

İnsan, Koyun, Sığır Echinococcus granulosus İzolatlarında Protoskoleks Çengel Morfolojilerinin Karşılaştırılması

Comparison of Protoscolex Hook Morphologies in Human, Sheep, Cattle Echinococcus granulosus Isolates

Van Sağlık Bilimleri Dergisi

2023-Cilt: 16 Sayı: 2

146-150

Echinococcus granulosus, Hydatid cyst, Protoscolex, Hook, Morphology

Echinococcus granulosus, Hydatid cyst, Protoscolex, Hook, Morphology

42272

Benzer Makaleler

In vitro efficacy of different chemical substances on hydatid cyst components

Turkish Journal of Medical Sciences

Mustafa KARAOĞLANOĞLU, Mustafa Sedat BOZKURT, Leyla GÖZAYDIN, Salih Zeki ZİYLAN, Ömer Faruk AKINCI

Kronik Solunum Yetmezliği Bulunan Bir Sığırda Hydatid Kist Olgusu.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Halil İbrahim GÖKCE, Kadir BOZUKLUHAN, Erdoğan UZLU

Molecular discrimination of Echinococcus granulosus and Echinococcus multilocularis by sequencing and a new PCR-RFLP method with the potential use for other Echinococcus species

Turkish Journal of Medical Sciences

Çağrı ŞAKALAR, Salih KUK, Ahmet ERENSOY, Adile Ferda DAĞLI, İbrahim Hanifi ÖZERCAN

Dalak yerleşimli kist hidatik tedavisinde minimal invaziv perkütan tedavi tekniklerinin etkinliği

Journal of Contemporary Medicine

Bekir TURGUT, Fatih ÖNCÜ

Tip I Karaciğer Kist Hidatik Hastalarına Standart Laparoskopik El Aletleri ile Minimal İnvazif Cerrahi Yaklaşım - Kısa Literatür Tartışması Eşliğinde Olgu Serisi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Murat ÇAYCI, Deniz TİHAN, Uğur DUMAN, Emrah BAYAM, Evren DİLEKTAŞLI, Fatih EROL, Oğuzhan ÖZSAY

Kistik Ekinokokkoz Ön Tanısı ile Başvuran Hastaların Radyolojik, Hemogram ve Biyokimyasal Analizlerinin Değerlendirilmesi

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Cemil DEMİR, Songül ÇETİK YILDIZ

Kist Hidatik Ön Tanılı Hasta Serumlarında ELISA ve Western Blotting Yöntemleriyle Ekinokok Antikor Varlığının Araştırılması

Osmangazi Tıp Dergisi

Ahsen ÇİFCİ, Nihal DOĞAN

Türkiye’den Kist Hidatik Konusunda Yapılmış Yayınların Analizi

Black Sea Journal of Health Science

Cemalettin DURGUN, Sevil ALKAN, Mehmet DURGUN, Emine Kübra DİNDAR DEMİRAY