Musa YAZGI, Hüseyin TOPAL

Akışkan yataklı bir gazlaştırıcının hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) ve termodinamik denge yaklaşımı ile modellenmesi ve deneysel verilerle karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

2024-Cilt: 39 Sayı: 1

125-138

Biyokütle, gazlaştırma, HAD, Akışkan yatak, Termodinamik denge

471 212

7
Benzer Makaleler

İslam Hukukuna Göre Hırsızlık: Zâhirî Mezhebi Örneği

Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi

Eyüp ÖZTÜRK

Akışkan yataklı bir gazlaştırıcının hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) ve termodinamik denge yaklaşımı ile modellenmesi ve deneysel verilerle karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Musa YAZGI, Hüseyin TOPAL

DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ORMAN ÜRÜNLERİNDEN OLUŞAN SENTETİK GAZIN DENEYSEL İNCELENMESİ

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Burcu BOYACI, Hüseyin TOPAL

AKIŞKAN YATAKTA KATI MİKTARININ YATAK YÜKSEKLİĞİ VE KATI ORANINA ETKİSİ

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Kamil Bekir KOÇ, Kerim ÇETİNKAYA

Tunçbilek Linyitinin Sorgum Biyokütlesi ve Biyokütle Hidrolizatı ile Birlikte Gazlaştırılması

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Açelya SEÇER ATEŞ, Arif HASANOĞLU

Farklı bölgelerden selekte edilen bazı kestane çeşit/genotiplerin azot özümleme kapasitesinin değerlendirilmesi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Başak MÜFTÜOĞLU, Aysegul AKPINAR, Cevriye MERT

Mera Ot Verimlerine Ait Bazı Parametrelerin İnsansız Hava Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi: Tokat Ataköyü Merası Örnek Çalışması

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi

Orhan Mete KILIÇ, Shıva SADIGHFARD

Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Plakalı Isı Değiştiricilerin Termodinamik Analizi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Bayram KILIÇ, Osman İPEK, Ali ÖZ