Yasemin AŞÇI

Kate Chopin’s Desiree’s Baby: A New Historicist Approach

Kate Chopin’s Desiree’s Baby: A New Historicist Approach

Transynergy Journal of Translation, Literature and Linguistics

2023-Volume 2, Issue 1

31-37

Desiree’s baby, new historicism, historical context, Kate Chopin, new historicist approach

1218 791

7
Benzer Makaleler

Kate Chopin’s Desiree’s Baby: A New Historicist Approach

Transynergy Journal of Translation, Literature and Linguistics

Yasemin AŞÇI

Kate Chopin’in Uyanış ile Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu Romanlarında “Yeni Kadın” Temsiliyeti | The Representation of ‘the New Woman’ in Kate Chopin’s the Awakening and in Halit Ziya Uşaklıgil’s Aşk-ı Memnu

Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi

Yasin ACAR, Ardeniz ÖZENÇ

KATE CHOPIN’İN “A RESPECTABLE WOMAN” VE SEVGİ SOYSAL’IN “TANTE ROSA AFOROZ EDILIYOR” ESERLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi

Esengül SAĞLAM CAN

Ataerkil system ve kadın: Erkeklerin ve hayaletlerin öyküleri

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Ayşegül DEMİR

Tarihî Çeşmeler ve Niğde Tarihî Kent Merkezi Çeşmeleri Üzerine Bir Araştırma

Journal of Old Turkic Studies

Filiz KARAFAKI

Historicist inquiry in the new historicism and British historiographic metafiction

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Serpil Tunç OPPERMANN

Context gathering and management for centralized context-aware handover in heterogeneous mobile networks

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science

Behrouz Shahgholi GHAHFAROKHI, Naser MOVAHEDINIA

Tarihi Tren Garlarının Yeniden İşlevlendirilme Potansiyelinin Kent Dokusuna Eklenen Yüksek Hızlı Tren Garlarının Etkileri Ele Alınarak İncelenmesi: Ankara Gar Yapıları Örneği

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Fatma SEDES, Sedef ÇIKRIKÇI