Hüsnü TURANLI, Fatma ESENYEL HANAZ

TÜRK VE İNGİLİZ ŞİRKETLER HUKUKUNDA ŞİRKETLERİN PAYDAŞ SORUMLULUĞUNA MUKAYESELİ BİR YAKLAŞIM

A COMPARATIVE APPROACH TO THE RESPONSIBILITY OF THE COMPANIES TO STAKEHOLDERS IN TURKISH AND ENGLISH LAW

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

2023-Cilt: 9 Sayı: 1

73-92

şirket, sosyal sorumluluk, paydaş, hukuk ve çoklu disipliner etkileşim

company, social responsibility, stakeholder, law and milti-disciplinary interaction.

35830