Mehmet Yuşa ÖZMEN

Pay Senedi Yatırımlarından Elde Edilen Gelirlerin Arındırılmasına Yönelik Fıkhî Bir İnceleme

A Fiqh Study on the Purification of Income from Stock Share Investments

Tevilat

2023-Cilt: 4 Sayı: 1

179-215

pay senedi, arındırma, mahzurlu gellir

Islamic Law, Stock Exchange, Shares, Participation Index, Purification, Company.

39638