Mustafa ÇAKIR

Bir Yatırım Alternatifi Olarak Varantlara Fıkhî Bir Bakış

A Jurisprudential Perspective on Warrants as an Investment Alternative

Tevilat

2023-Cilt: 4 Sayı: 1

21-43

Fıkıh, Varant, Hak, Kaldıraç, Borsa.

slamic Law, Stock Exchange, Warrant, Right, Lever

703320