Ali ARSLANOĞLU, Zehra ARSLAN

TÜRKİYE’DE ECZACILIK FAKÜLTELERİNDE YÜRÜTÜLEN KALİTE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ DERSLERİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF QUALITY MANAGEMENT RELATED COURSES CONDUCTED IN FACULITIES OF PHARMACY IN TURKEY

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2023-Cilt: 16 Sayı: 1

61-74

Eczacılık Eğitimi, Eczacılık Öğrencisi, Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi, Yönetim

Pharmacy Education, Pharmacy Student, Quality Management İn Healty Services, Management

36231