Müjdet GÜNGÖR

İnsansız Hava Araçlarının (İHA) Arkeolojik Alanlardaki Kullanımının İncelenmesi

Investigation of the Use of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) in Archaeological Fields

Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi

2023-Cilt: 5 Sayı: 1

37-42

İHA, fotogrametri, belgeleme, arkeolojik alanlar

UAV, photogrammetry, documentation, archaeological sites

41635

Benzer Makaleler

DENEYSEL BİYOMEKANİK UYGULAMALARIN DİGİTAL FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi

Ayhan GÖKTEPE, Engin KOCAMAN, Ferruh YILDIZ, Uğur YENSEL

İHA fotogrametrisi konum doğruluğuna kamera odak uzaklığı etkisinin incelenmesi

Türkiye Fotogrametri Dergisi

Ahmet HASTAOĞLU, Kemal Özgür HASTAOĞLU, Fatih POYRAZ, Yavuz GÜL

MOBİL ROBOTLAR İÇİN YAPAY POTANSİYEL ALAN TABANLI YOL PLANLAMA ALGORİTMALARININ ORTAK SORUNLARINA ETKİLİ ÇÖZÜMLER

Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Muhammet Emre AKARSU, Ömer ÇETİN

ARKEOLOJİK MİRAS ALANLARINDA KORUMA, YORUMLAMA VE SUNUM MÜDAHALELERİNİN GELİŞİMİ

EKSEN Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

Müge CENGİZ, Mine TANAÇ ZEREN

İHA ve yersel fotogrametrik veri füzyonu ile kültürel mirasın 3 boyutlu (3B) modelleme uygulaması: Kanlıdivane Örneği

Türkiye Fotogrametri Dergisi

Halil İbrahim ŞENOL, Abdurahman Yasin YİĞİT, Yunus KAYA, Ali ULVİ

Müze Koleksiyonlarında Bulunan İkonalarda Belgeleme Çalışmaları: Trabzon Müzesi Ahşap Panelli İkona Örneği

Sanat ve Tasarım Dergisi

Hande KILIÇ, Bekir ESKİCİ

İNSANSIZ HAVA ARACI FOTOGRAMETRİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies

Kemal KÖŞE, Talha AKSOY

MİMARİ FOTOGRAMETRİ ALANINDAKİ ÇAĞDAŞ GELİŞİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Mine HAMAMCIOĞLU TURAN