Sercan İLHAN, Umut AYDAR

İHA Görüntülerinden Yararlanarak Taşkın Analizinin Yapılması: Çan (Kocabaş) Çayı Örneği

Flood Analysis by Utilizing UAV Images: The Case of Çan (Kocabaş) Stream

Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi

2023-Cilt: 5 Sayı: 1

27-36

İHA, 3B modelleme, fotogrametri, taşkın

UAV, 3D modeling, photogrammetry, flood

42243

Benzer Makaleler

Doğu Karadeniz Havzası’nda Taşkın Sebepleri, Zararları ve Taşkın Yönetimi Çalışmaları

Türk Hidrolik Dergisi

Ömer YÜKSEK, Hasan Törehan BABACAN, Osman YÜKSEK

DENEYSEL BİYOMEKANİK UYGULAMALARIN DİGİTAL FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi

Ayhan GÖKTEPE, Engin KOCAMAN, Ferruh YILDIZ, Uğur YENSEL

İHA fotogrametrisi konum doğruluğuna kamera odak uzaklığı etkisinin incelenmesi

Türkiye Fotogrametri Dergisi

Ahmet HASTAOĞLU, Kemal Özgür HASTAOĞLU, Fatih POYRAZ, Yavuz GÜL

İHA ve yersel fotogrametrik veri füzyonu ile kültürel mirasın 3 boyutlu (3B) modelleme uygulaması: Kanlıdivane Örneği

Türkiye Fotogrametri Dergisi

Halil İbrahim ŞENOL, Abdurahman Yasin YİĞİT, Yunus KAYA, Ali ULVİ

İNSANSIZ HAVA ARACI FOTOGRAMETRİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies

Kemal KÖŞE, Talha AKSOY

Akıllı Şehirlerde 3B Nokta Bulutu ile Digital Çözümler

International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies

Cihan ALTUNTAŞ

Kültürel Miras için Hibrit Veri Toplama Tekniğinin Kullanılması: Pompeiopolis Örneği

Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi

Seda Nur Gamze HAMAL, Binnaz SARI, Ali ULVİ

İnsanız Hava Aracı (İHA) Görüntüleri İle Ortofoto Üretiminde Yükseklik Ve Kamera Açısının Doğruluğa Etkisinin Araştırılması

Geomatik

Ozan ÖZTÜRK, Burhan Baha BİLGİLİOĞLU, Mehmet Furkan ÇELİK, Süleyman Sefa BİLGİLİOĞLU, Raşit ULUĞ