Songül ULUTAŞ, Ozan ARSLAN

Yarım Kalmış Bir Modernleşme Projesi: Mersin Tramvay Hattı

An Unfinished Urban Modernization Project: Mersin Tramway Line

Tarih İncelemeleri Dergisi

2018-Cilt: 33 - Sayı: 1

235-260

Mersin Tramvay hattı, Mersin Limanı, Kentsel Modernleşme

Mersin Tram Line, The Port of Mersin, Urban modernization

186 95

7