7
Benzer Makaleler

Demokrasi Arayışının Alternatif Yaklaşımları: Demokrasi Modelleri Üzerine Teorik Bir Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İlhan BİLİCİ

Müzakereci öğretim yaklaşımına ilişkin bir derleme

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi

Meltem YALIN UÇAR, Melek DÖNMEZ YAPUCUOĞLU

Yaşlanma ve Hipertansiyonda Yeni bir Endoltelyal Disfonksiyon Belirteci: Çözünebilir Lektin Benzeri Okside Düşük Dansiteli Lipoprotein-1

Abant Tıp Dergisi

Muhammed Emin DEMİRKOL, Serap YAVUZER, Mahir CENGİZ, Bora KORKMAZER, Huriye BALCI, Hafize UZUN, Alper DÖVENTAŞ, Hakan YAVUZER

TÜRKİYE’DE SOSYAL DEVLETE İLİŞKİN ALGILAMAYI DÖNÜŞTÜRME ARACI OLARAK “SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI”

Memleket Siyaset Yönetim

Fulya AKYILDIZ

LİBERALİZMİN TOPLUMSAL İZLERİNİN ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ ÜZERİNDEN ANALİZİ

Turkish Online Journal of Design Art and Communication

Eda ÇALGÜNER KILINÇ

Effects of methionine and lysine on metabolic profile in dairy cattle during periparturient period

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TURAN CİVELEK, FATİH MEHMET BİRDANE, MUSTAFA KABU, C. Çağrı CINGI, ABUZER ACAR

Humik asitlerin koyunlarda rumen ve kan parametreleri ile protozoon sayısı üzerine etkisi

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

MUHAMMET ALİ TUNÇ, MEHMET AKİF YÖRÜK

Liberal Öğreti Ve Yerel Yönetimlerin İlişkiselliği: Teorik Bir İnceleme - Relationality Between Liberal Doctrine And Local Governments: A Theoretical Analysis

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hayriye SAĞIR