Hayriye İSMAİLOĞLU, Zübeyde KAAN

Balıkesir- Havran’daki Ahşap Konutları Koruma Sorunları: Abdullah Ertem Konağı Özelinde Bir Değerlendirme

Conservation Problems of Wooden Houses in Balikesir-Havran: An Evaluation Specific to Abdullah Ertem Mansion

bab Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design

2023-Sayı: Special Issue - Özel Sayı

32-47

ahşap yapılar, havran, koruma sorunları, geleneksel sivil mimari, barok üslup

wooden structures, havran, conservation problems, traditional civil architecture, baroque style

36142