Hakan ERYÜZLÜ, Merve SAKALLI

Yapay zekâ ile gelişen ticaretin bankacılık sektörüne etkisi: e-ticaret ve ticari krediler ilişkisi

The effect of trade developed by artificial intelligence on the banking sector: the relationship of e-commerce and commercial loans

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2023-Cilt: 5 Sayı: 1

34-38

E-Ticaret, Ticari Krediler, Yapay Zeka

E-Commerce, Commercial Loans, Artificial Intelligence

37868