Seyfullah YILDIRIM

İcracının Elinde Türün Değişmesine Bir Örnek: Kazak Türklerinin “Keklik İle Kuzgun” Dastanı

An Example of Change of Genre in the hands of the performer. Kazakh Turks Dastan of “Partridge and Raven”

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

2013-Cilt: 2 Sayı: 6

125-143

Kazak Türkleri, Keklik ile Kuzgun, Dastan, Halk hikâyesi, Efsane

Kazakh Turks, Partridge and Raven, Dastan, Folk tale, Legend

37913