Maria NTİSLİ

OSMANLI SELANİK’İNDE YUNANLARIN TERS GİDEN ÇEYİZ HESABI SÖZLEŞMELERİ (19. YÜZYIL SONU – 20. YÜZYIL BAŞI)

DOWRY AGREEMENTS OF GREEKS IN THE OTTOMAN THESSALONIKI THAT WENT AWRY (LATE 19th – EARLY 20th CENTURIES)

Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi

2023-Cilt: 6 Sayı: 11

69-109

Dowry Agreements, Judicial Cases of Greeks, Millet System, Ottoman Greeks, Ottoman Thessaloniki

Dowry Agreements, Judicial Cases of Greeks, Millet System, Ottoman Greeks, Ottoman Thessaloniki

24060