Şadiye DUR, Özüm ERKİN

Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Dersinin Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi

The Effect of Critical Thinking Course in Nursing on Students’ Critical Thinking Dispositions

Gençlik Araştırmaları Dergisi

2023-Cilt: 11 Sayı: 29

69-84

Eleştirel Düşünme, Hemşirelik Eğitimi, Hemşirelik Öğrencileri, Eleştirel Düşünme Eğilimleri

Critical Thinking, Nursing Education, Nursing Students, Critical Thinking Disposition

31645

Benzer Makaleler

Hemşirelik Öğrencilerinde Duygusal Zekâ, Eleştirel Düşünme ve Klinik Karar Verme Düzeylerinin İncelenmesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Sevim ŞEN, Hediye ARSLAN, Emir AVŞAR, Sibel AFACAN KARAMAN

Çevrimiçi bir derste Web 2.0 araçlarına dayalı etkinliklerin öğrencilerin yansıtıcı ve eleştirel düşünme ile problem çözme becerilerine etkisi

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi

Cengiz GÜNDÜZALP

‘Ben’i ve ‘Öteki’ni Anlamak Eleştirel Oksidentalizmin Özüdür! –İbrâhîm el-‘Âtî İle İlmü’l-İstiğrâb Üzerine Bazı Mülâhazalar–

Hadis Tetkikleri Dergisi

İbrahim EL-'ATÎ, Çevirmen: Emine AVCI

Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Öğrenmeye Yönelik Tutumları: Kesitsel Bir Çalışma

Yükseköğretim Dergisi

Simge EVRENOL ÖÇAL, Seda ÇETİN AVCI, Gülşen IŞIK, İlknur YEŞİLÇINAR, Sakine Zeyna CAN, Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ

Hemşirelik sürecinin evrimsel gelişimi hemşirelik süreci

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Meryem Türkan ERER, Meltem AKBAŞ, Gülay YILDIRIM

STEM Eğitimi Alan İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin STEM’e Yönelik Metaforik Algıları

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Ahmet UYAR

Evaluation of The 11th Grade Philosophy Curriculum in Terms of Its Suitability to Critical Thinking[11. Sınıf Felsefe Dersi Öğretim Programının Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu Açısından Değerlendirilmesi]

Eğitim Yansımaları

Sevim BAHADIR, Hasan Güner BERKANT

Hemşirelik Öğrencilerinin Öz-Duyarlıkları ve Hemşirelik Mesleğine İlişkin Düşünceleri

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

Funda ÖZPULAT, Nevin GÜNAYDIN