Serkan KAYA, Murat KAYA, İsmail ÇELİK

EKONOMİ POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ ve GETİRİ-VOLATİLİTE İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ ÜLKE BORSALARINDAN KANITLAR

THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY AND INCOME-VOLATILITY: EVIDENCE FROM DEVELOPED COUNTRY EXCHANGES

Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi

2023-Cilt: 6 Sayı: 1

15-27

Ekonomi Politika Belirsizliği, Getiri, Volatilite, GARCH

12931