Adıl MUSTAFSA, Wan Sallha YUSOFF, Aree MUSTAFA

KADIN DİREKTÖRLERİN TEMETTÜ ÖDEMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAHİPLİK-KONTROL AYRIMI İNCELEMESİ

THE IMPACT OF FEMALE DIRECTOR ON DIVIDEND PAYOUT: CONTINGENT ON CONTROL-OWNERSHIP WEDGE

Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi

2023-Cilt: 6 Sayı: 1

1-14

Female Directors, Control-Ownership Wedge, dividend payout

Yeni Kadın Yöneticiler, Kontrol-Sahiplik Çatışması, Kar Payı Dağıtımı

14950