Nilgün TUZCU

Misafirlerin Otellerdeki Yenilik Yönetimi Algısı ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerine Nitel Bir Araştırma

Journal of Humanities and Tourism Research

2023-Cilt: 13 - Sayı: 1

136-151

Turizm Sektörü, Yenilik Yönetimi Algısı, Tekrar Ziyaret Etme Niyeti

246 146

7
Benzer Makaleler

Turistlerin Gıda Neofobisi ve Gıda Çeşitlilik Arayışının Destinasyonu Tekrar Ziyaret Etme Niyeti ile İlişkisinin Belirlenmesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi

Ece KONAKLIOĞLU, Fulya ALGÜL

DEĞİŞEN PİYASALARDA GIDA VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ SERMAYE YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Bahan YENİLMEZ

“GİİAS Uluslararası Günümüzde İslamî İlimler Algısı Sempozyumu II: –İslâmî İlimlerde Yeni Usul Arayışları-” 04-05 Kasım 2022, ÇANAKKALE

Hadis Tetkikleri Dergisi

Ayşe Yasemin SAİTOĞULLARI

Haldarhan Destanının Dil Özellikleri

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Zuhra YULDASHEVA

Misafirlerin Otellerdeki Yenilik Yönetimi Algısı ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerine Nitel Bir Araştırma

Journal of Humanities and Tourism Research

Nilgün TUZCU

YEREL YEMEK TÜKETİM MOTİVASYONLARININ TEKRAR ZİYARET NİYETİNE ETKİSİ: AFYONKARAHİSAR’DAKİ RESTORAN İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research

Hürcan SEVİNÇ, Asuman PEKYAMAN

DAVRANIŞSAL FİNANS EĞİLİMLERİ İLE KİTLE FONLAMA YATIRIM KARARLARI VE TEKRAR YATIRIM YAPMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Muhammed Ali TİRYAKİOĞLU, Ayben KOY

Unutulmaz Turizm Deneyimlerinin Destinasyon İmajı, Tatmin, Tekrar Ziyaret Etme ve Tavsiye Etme Niyeti Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

Sinan ÇAVUŞOĞLU, Bülent DEMİRAĞ, Merve KAPLAN