Mustafa DOĞAN, Esen ALTUNAY

İlkokul ve Ortaokullardaki Okul Geliştirme Uygulamalarının İncelenmesi: Bir Durum Çalışması

Investigation of School Improvement Practices in Primary and Secondary Schools: A Case Study

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

2023-Cilt: 56 - Sayı: 1

93-157

okul geliştirme, okul yönetimi, eğitimde değişim, okul geliştirme boyutları, öğretmen gelişimi

School improvement, School management, Change in education, School improvement dimensions, Teacher development

40066