Benzer Makaleler

Not verme uygulamalarına ilişkin öğretmen algıları ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve ölçme değişmezliğinin incelenmesi

International Journal of Assessment Tools in Education

Yeşim ÖZER ÖZKAN, Meltem ACAR GÜVENDİR, Emre GUVENDİR

Temel Biyoteknoloji Bilgi Ölçeğinin (TBBÖ) Rasch Ölçüm Modeline Göre Geliştirilmesi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Serap ÖZ AYDIN, Mesut SAÇKES, Nazlı Ruya TAŞKIN BEDİZEL, Aysun SICAKER

2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği (Revize Formu): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sakarya University Journal of Education

Serhat ARSLAN, Ahmet AKIN

Nitel Araştırmalarda Geçerlilik ve Güvenilirlik: Bir Model Önerisi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hasan TUTAR

Ergenlerde Akademik Beklentilere İlişkin Stres, Akademik Motivasyon ve Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Mavi Atlas

Serkan CENGİZ, Ferdi YAĞAN, Fatih KARA, Zarife DÖRTYOL

Üstbilişsel Etkinlik Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

SİNEM DİNÇOL ÖZGÜR, SENAR TEMEL, AYHAN YILMAZ

Dinleme Becerisi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Gülşah METE, Muhammet ÖZCAN

Türk Toplumu İçin Hasta Kalite Değerlendirme Ölçeği-Akut Bakım Versiyonu Geçerlilik-Güvenirlik Çalışması ve Hastaların Aldıkları Hemşirelik Bakımının Kalitesinin Belirlenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

Meltem AKBAŞ, Emine İBİCİ AKÇA, Cemile ONAT KÖROĞLU, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ