Dilara TEKRİN

MEMETİK SÜREÇLERİNE MÜDAHALE EDİLMİŞ İÇERİK: MİZAH İÇERİKLİ INSTAGRAM POSTLARININ MEM PERSPEKTİFİNDEN ANALİZİ

MEMETICALLY MODIFIED CONTENT: AN ANALYSIS OF THE HUMOROUS INSTAGRAM ACCOUNTS FROM THE PERSPECTIVE OF MEMETICS

Yeni Medya Elektronik Dergisi

2023-Cilt: 7 - Sayı: 1

1-14

Mem, İnternet Memi, Remiks, Memetik Süreçlerine Müdahale Edilmiş İçerik, Sosyal Medya Platformları

Mem, İnternet Memi, Remiks, Memetik Süreçlerine Müdahale Edilmiş İçerik, Sosyal Medya Platformları

39329