Süleyman KUMRU, Murat KASIMOĞLU

İŞLETMELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN STRATEJİK YÖNETİMİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

STRATEGIC MANAGEMENT OF DIGITAL TRANSFORMATION IN BUSINESS: A FIELD RESEARCH

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

2022-Cilt: 17 - Sayı: 2

139-159

Dijital Dönüşüm, Dijital İş Stratejisi, Stratejik Yönetim, Dijitalleşme

Digital Transformation, Digital Business Strategy, Strategic Management, Digitalization

543 111

7