Coşkun POLAT, Mehmet Ali AKKAYA, Kasım BİNİCİ

Türk Kütüphaneciliği Dergisinin Bilişsel ve Entelektüel Yapısına İlişkin Bir Analiz

An Analysis of the Cognitive and Intellectual Structure of Turkish Librarianship Journal

Türk Kütüphaneciliği

2016 - Cilt: 30 - Sayı: 4

664 - 677

Turkish Librarianship journal, co-word analysis, social network analysis, keyword analysis.

25 14