Çağla ÜSTÜNDAĞ, Mustafa ARTAR

KALKINMA PLANLARI, ÇEVRE, PEYZAJ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

DEVELOPMENT PLANS, ENVIRONMENT, LANDSCAPE AND CLIMATE CHANGE

PEYZAJ

2022-Cilt: 4 - Sayı: 2

133-138

Kalkınma Planları, peyzaj, iklim değişikliği, Development Plans, landscape, climate change

Development Plans, landscape, climate change

39838

Benzer Makaleler

İklim Kriziyle Mücadelenin Finansmanı Çerçevesinde Sürdürülebilir Kalkınma ve Zamanlar Arası Dışsallıkların İçselleştirilmesi

Maliye Araştırmaları Dergisi

Harun KILIÇASLAN, Malam Soares CASSAMÁ

İKLİM DOSTU ŞEHİRLER VE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİN KENTSEL PEYZAJA KATKILARI

Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi

Çiğdem BOGENÇ, Yasin DÖNMEZ, Ayşe Betül ÇUFALI

İZMİR İLİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERDEN DOLAYI OLUŞAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA MODELLENMESİ

GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies

Anıl Can BİRDAL, Engin KORKMAZ, Gökhan ERŞEN

İklim Krizi ile Küresel ve Bireysel Mücadeleye Yönelik Bir Çalışma: Greta Thunberg Örneği

Diplomasi ve Strateji Dergisi

Betül ŞIVGIN, Selin AFACAN

İklim Göçü ve İklim Mülteciliği Kavramlarına İnsan Hakları Temelli Sosyolojik Bir Bakış

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Büşra YÖRÜK

QUANTIFICATION OF THE CHANGE IN ECOLOGICAL CONNECTIVITY USING A GIS-BASED MODEL AND CURRENT COMPLEXITY METRICS

lnternational Journal of Geography and Geography Education

Derya GÜLÇİN, Tuluhan YILMAZ

BELLEK TAŞIYICILARI OLARAK TARİHİ PEYZAJ KARAKTER ALANLARI: PRİENE ANTİK KENTİ ÖRNEĞİ

GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies

Nergiz BELEN, Şükran ŞAHİN

YENİLENEBİLİR ENERJİLERİN PEYZAJLARDAKİ GÜNCEL HALLERİ

PEYZAJ

Başak ÖZER