Hasan SAKIN

Birinci Şahıs Anlatılarında Bilinç Sunumu: Sait Faik Abasıyanık ve Ahmet Hamdi Tanpınar Örnekleri

Consciousness Presentation in First Person Narratives: Samples of Sait Faik Abasıyanık and Ahmet Hamdi Tanpınar

YAZIT Kültür Bilimleri Dergisi

2021-Cilt: 1 - Sayı: 2

225-252

bilinç sunumu, birinci şahıs anlatısı, Cumhuriyet dönemi Türk öykücülüğü, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik Abasıyanık

presentation the consciousness, first person narrative, Turkish storytelling in Rebuplican period, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik Abasıyanık

7121