Selami DEMİRKOL

YARGILAMA İÇİN ÖNGÖRÜLEN MAKUL SÜRENİN AŞILMASINA SEBEP HUSUSLARDAN; TEBLİGAT SORUNU VAKALARI : Görevli Makam ve Yetkililer (P.T.T., Muhtarlık ve Mahkeme Personeli)'den Kaynaklı Gecikmeler

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi

2012-Cilt: 15 - Sayı: 2

117-132

6015