Özlem ÇETENAK, Utku ÖLMEZ

Terör Saldırılarının Pay Senedi Piyasasına Etkisi: Türkiye Örneği

The Effect of Terror Attacks on Stock Markets: The Case of Turkey

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2019-Cilt: 23 - Sayı: 1

101-119

Hisse Senedi Piyasası, Terör olayları, Olay Çalışması

Stock Market, Terrorist Incidents, Event Study

100 32

7