Hilmiye TÜRESİN TETİK, Lale ORAL ATAÇ, Sevinç KÖSE

Öz Yeterlilik Algısı ile Kendini Sabotaj Eğilimi Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Aracı Rolü

The Mediating Role of Self-Esteem in the Relationship Between Self-Efficacy and SelfHandicapping

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2019-Cilt: 23 - Sayı: 1

17-29

benlik saygısı, kendini sabotaj eğilimi, öz yeterlilik

Self-Esteem, Self-Handicapping, Self-Efficacy

88 23

7