Tuğba ERHAN, Eylem BAYRAKÇI

HERZBERG’İN ÇİFT FAKTÖR TEORİSİ: TURİZM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

HERZBERG'S TWO-FACTOR THEORY: A QUALITATIVE STUDY ON TOURISM EMPLOYEES

Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisi

2022-Cilt: 4 - Sayı: 1

78-99

Motivasyon, Herzberg’in Çift Faktör Teorisi, Turizm Çalışanları, Nitel Araştırma

Motivasyon, Herzberg’in Çift Faktör Teorisi, Turizm Çalışanları

8634

Benzer Makaleler