Vildan BUZPINAR, Muharrem TOSUN

ÜNİVERSİTELERDE PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖRNEĞİ)

PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

2021-Cilt: 7 - Sayı: 2

116-125

Covid-19, Pandemi Dönemi, Uzaktan Eğitim, Alman Dili ve Edebiyatı.

4217

Benzer Makaleler

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: SWOT Analizi Tekniği

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alper ŞAHİN, Hakan SARI, Tarik KORKMAZ, Burhanettin KARAKOÇ

TÜRKİYE’DE SALGIN DÖNEMİNDE KULLANILAN UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMLARI İLE YAŞANAN SÜRECİN EĞİTİM PROFESYONELLERİ VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sakarya İktisat Dergisi

Remzi BAŞAR

Dijitalleşme Sürecinde Değişen Eğitim Pratikleri ve Bu Değişimin Taraflara Etkisi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Serpil KIR ELİTAŞ, Mehmet Ferhat SÖNMEZ

Kolokyum Raporu: “Aktuelle Perspektiven der Deutsch-Türkischen und Interkulturellen Germanistik” “Türk-Alman ve Uluslararası Germanistik Çalışmalarında Güncel Perspektifler” 25.06.2021-02.07.2021

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi

Serra YİLMAZ

Legendary Narrative in Medieval and Modern Legend Collections: Transformations of a Type of Fascination and its Textual Representation

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi

Matthias STANDKE

The Nibelungenlieds Margrave Rüdiger von Bechelaren and the Thidrekssagas Rodingeir von Bakkalar. Portrait, Comparison and adaptation courtoise.

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi

Martha Christine SÜSS

The Performative Dimension of a Literary Text-Concert

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi

Svitlana MACENKA

German Popliterature; Turkish Popliteratur? Hakan Günday’s Kinyas ve Kayra in view of theNew [German] Popliterature

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi

Max Florian HERTSCH