Uğur EYİDİKER

KENTSEL DÖNÜŞÜM- KENTSEL YENİLEME AYRIMI VE TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Urban Regeneration- Urban Renewal Distinction and Urban Regeneration in Turkey

PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

2021-Cilt: 7 - Sayı: 2

96-104

Kentsel Dönüşüm, Kentsel Yenileme, Kentsel Alan

Urban Regeneration, Urban Renewal, Urban Area, Gentrification

8448