Mehmet Gökhan TERCİ

FUTBOL KULÜPLERİNİN UEFA FİNANSAL FAİR PLAY MALİ KRİTERLERİ KAPSAMINDA DENK HESAP ŞARTI VE MALİ YAPILARININ RASYO ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: FENERBAHÇE A.Ş. VE TRABZONSPOR A.Ş. ÖRNEĞİ

Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi

2019-Cilt: 2 - Sayı: 2

81-93

UEFA Finansal Fair Play, Denk Bütçe, futbol ekonomisi

7533