Erdal AKDENİZ

Sigara Bağımlılığı Sağlığa Etkileri ve Sigara Bıraktırmada Kullanılan Transteoretik Model

The Effects to Health of Smokıng Addıctıon and Transtheoretıcal Model Used ın Quıt Smokıng

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

2019-Cilt: 2 - Sayı: 3

11-25

Sigara, bağımlılık, transteoretik model

Cigarette, addiction, transtheoretical model

80 36

7
Benzer Makaleler

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

Geri Çekildi: SAĞLIK DAVRANIŞLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNDE TRANSTEORETİK MODEL KULLANIMI

İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi

Zeynep ÜNVER

Bir sigara bırakma polikliniğinde uygulanan psikoeğitimsel sigara bırakma programının etkinliği

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Songül KAMIŞLI, Deniz YÜCE, Şennur KÜÇÜKÇOBAN, Mutlu HAYRAN, Saadettin KILIÇKAP, İsmail ÇELİK, Mustafa ERMAN

Bir sigara bırakma polikliniğinde uygulanan psikoeğitimsel sigara bırakma programının etkinliği

Journal of Nursology

Songül KAMIŞLI, Deniz YÜCE, Şennur KÜÇÜKÇOBAN, Mutlu HAYRAN, Saadettin KILIÇKAP, İsmail ÇELİK, Mustafa ERMAN

Ortaöğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi ve Dijital Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

Mehmet DENKTAŞ, Eyüp TEMUR, Rojhat AYDIN, Şeyhmus BALİNAN, Yusuf KARADAĞ

Sigara Bağımlılığı Sağlığa Etkileri ve Sigara Bıraktırmada Kullanılan Transteoretik Model

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Erdal AKDENİZ

Poliklinik Hizmeti Alıp Sigarayı Bırakamayanların Bir Yıl Sonra Desteğe Açık Olma Durumlarının Tekrar Değerlendirilmesi

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi

Abdülkadir DENİZ, Safiye OZVURMAZ, Seyfi DURMAZ

TÜRKİYE VE ARJANTİN’DE EKONOMİK BAĞIMLILIK TARTIŞMALARI

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries

Arif KILIÇ, Oytun MEÇİK