Rukiye BURUCU, Zehra ALANYALI

Dâhili Kliniklerde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Hemşirelerden Beklentilerine Yönelik Kalitatif Bir Çalışma

A Qualitative Study On The Expectations of Nurses for Patients Who Are Inpatient Treatment in Internal Clinics

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

2019-Cilt: 3 - Sayı: 1

29-36

Hemşire, yatan hasta, ihtiyaçlar ve talep

Nurse, inpatient, needs and demand

6212