Nermin Betül TANMAN, Mustafa ÖZGENEL

Yüz Yüze ve Online Eğitim Gören Yabancıların Türkçe Öğrenme Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Ankara Üniversitesi TÖMER Örneği

Examining the Factors Affecting the Turkish Learning Levels of Foreigners Studying Face-to-face and Online: Ankara University TÖMER Example

İZÜ Eğitim Dergisi

2021-Cilt: 3 - Sayı: 6

128-148

Yüz yüze Eğitim, Online Eğitim, Yabancı Dil Öğrenimi, Türkçe Öğretimi

Face-to-Face Education, Online Education, Foreign Language Learning, Turkish Learning

301

Benzer Makaleler

Temel Eğitim Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin-Görsel İlişkisinin Görsel Tasarım Unsurları Bağlamında İncelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Elif İLHAN, İlyas YAZAR

YABANCI ÖĞRENCİLERİN BAĞDAŞIKLIK ARAÇLARINI KULLANMA DÜZEYLERİNDE 4+1 PLANLI YAZMA VE DEĞERLENDİRME MODELİNİN ETKİSİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

Jale ÖZTÜRK, Yakup ALAN

Ph.D. Hicran Hanım HALAC Faculty of Architecture and Design, Department of Architecture

Turkish Online Journal of Distance Education

Hicran Hanım HALAC, Alper CABUK

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde görsellerle beden dili

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Vildan ÖNCÜL, Seyfullah ÖZTÜRK

Eğitimde masalın işlevleri ve Judith Malika Liberman’ın masallarında metaforik unsurlar

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Cahit EPÇAÇAN, Sedef ŞIK

4-5. SINIFLARDA TÜRKÇE DERSİNİN SINIF ÖĞRETMENİ Mİ YOKSA TÜRKÇE ÖĞRETMENİ Mİ TARAFINDAN OKUTULMASI GEREKTİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLER

Milli Eğitim Dergisi

Hatice DEMİRBAŞ, Seher ULUTAŞ, Semra BAYRAKTAR, Betül KORKMAZ, İnci TÜRKER

Yabancı Dil Öğrenen Öğrencilerin Bilgisayardan Yararlanmalarına İlişkin Görüşleri

Erciyes Akademi

Yusuf ŞAHİN

MİZAH TEMELLİ ETKİNLİKLERİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yasin KILIÇ, Yunus ŞAKİROĞLU