Esra Saniye TUNCER

REKLAMLARDA TEKNOLOJİNİN TOPLUMSAL CİNSİYETE BAĞLI KULLANIMI: GÖSTERGEBİLİMSEL BİR DEĞERLENDİRME

GENDERIST TECHNOLOGY USING IN ADVERTISEMENT: A SEMIOTIC ASSESSMENT

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi

2019-Cilt: 8 - Sayı: 16

37-59

göstergebilim, reklam, mobil telefon, cinsiyet, teknoloji

semiology/semiotic, advertisement, mobile telephone, gender, technology

5617