Ahmet ERGÜLEN, Banu BOLAYIR, Zeynep ÜNAL, İ̇brahim HARMANKAYA

Covid-19 Sürecinde Türkiye’nin Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi

In Covid-19 Process Evaluation With Data Envelopment Analysis Efficiency Of Turkey

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

2020 - Cilt: 11 - Sayı: Ek

275 - 286

Covid-19, Efficiency Measurement, Data Envelopment Analysis

29 16