Ege Kaya KÖSE, Dilek AKBULUT

Yerel Üretim ve Turizm İlişkisinde Tasarım Müdahaleleri Üzerine; Safranbolu Örneğine Doğru

ON DESIGN INTERVENTIONS IN LOCAL PRODUCTION AND TOURISM RELATIONS; TOWARDS THE CASE OF SAFRANBOLU

Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi

2019-Cilt: 4 - Sayı: 6

362-385

Zanaat, Tasarım, Yerel Üretim, Tasarım Müdahalesi, Safranbolu

Craft, Design, Local Production, Design Intervention, Safranbolu

58 44

7