Uğur Kut, Eyyup Gülbandılar

Yapay Zekâ Uygulamasıyla Seramik Nesnelerin Şekilsel Deformasyonun İncelenmesi: ANFIS

Examining the Formal Deformation of Ceramic Objects by Artificial Intelligence Application: ANFIS

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilişim Dergisi

2020-Cilt: 1 - Sayı: 1

12-16

Seramik, Uzman sistemler, Deformasyon, ANFIS

Ceramic, Deformation, Expert systems, ANFIS

6121